Nieuws

  • 04-10-2018

    Onze praktijk is aangesloten bij het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON). In het AHON werken huisartsen uit Noord- en Oost-Nederland samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG. Twee belangrijke activiteiten van het netwerk zijn het opleiden van nieuwe huisartsen en het doen van gedegen wetenschappelijk onderzoek.

    Opleiding
    Binnen onze praktijk kunnen verschillende medewerkers aanwezig zijn zoals een huisarts in opleiding of een co-assistent. Een huisarts in opleiding heeft zijn/haar eigen spreekuur en doet zelfstandig visites. Uw eigen huisarts is hoofdverantwoordelijk voor het handelen van de huisarts in opleiding en de co-assistent.

    Wetenschappelijk onderzoek
    Deze huisartspraktijk levert gegevens aan over de verleende zorg aan patiënten. Het AHON zorgt ervoor dat deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Soms worden deze gegevens ook gebruikt in het onderwijs aan medisch studenten en toekomstige huisartsen. Het gaat hier om gegevens over de zorg voor de patiënten die uw huisarts in de zorgadministratie vastlegt, bijvoorbeeld over de diagnose, het medicijngebruik, de laboratoriumresultaten en de behandeling.

    Wat wordt er gedaan met de resultaten?
    Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Daardoor kunnen de resultaten in de huisartspraktijk worden gebruikt voor het verbeteren van de zorg.
    Voorbeelden van vragen die te beantwoorden zijn met wetenschappelijk onderzoek:

    • Kan een acute oorontsteking bij kinderen worden voorspeld?
    • Waardoor kunnen mensen darmkanker krijgen?
    • Wat is het gevaar van het tegelijk gebruiken van veel verschillende medicijnen?

    Het kan zijn dat u benaderd wordt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Selectie van geschikte deelnemers gebeurt op basis van anonieme zorggegevens. Onderzoekers krijgen zonder uw toestemming geen inzage in uw medische gegevens!

    Privacy
    Het AHON besteedt veel zorg aan bescherming van de privacy van u als patiënt en uw huisarts. Er worden géén gegevens, zoals naam, adres of burgerservicenummer (BSN) verzameld, waarmee u als patiënt kan worden herkend. In de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek is daardoor nooit te zien van welke patiënten gegevens zijn gebruikt. De zorggegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Het AHON heeft dit vastgelegd in een privacyregeling die te vinden is op de website van het AHON: www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/ahon

    Bezwaar?
    Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw zorggegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit op elk moment laten weten aan de huisarts of de assistente. U krijgt dan een formulier om in te vullen (de ‘verklaring van bezwaar’). Dit formulier staat ook op de AHON-website. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.

    Vragen over het AHON?
    Bij vragen kunt per mail contact opnemen met het AHON:
    E-mail: ahon@umcg.nl
    Of kijk op de website: www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/ahon

  • 28-05-2018

    Vanaf half mei bieden wij de DNA-dragerschapstest aan.
    Deze test, ontwikkeld door het UMCG, maakt het voor stellen mogelijk om al vóór de zwangerschap te laten onderzoeken of er een verhoogde kans is op het krijgen van een ernstig ziek kind.

    De DNA-dragerschapstest onderzoekt dragerschap van zeventig ernstige erfelijke ziektes. Deze ziektes zijn aangeboren of beginnen op jonge leeftijd. Ze leiden tot ernstige lichamelijke problemen en verstandelijke beperkingen veroorzaken soms pijn, zijn moeilijk of niet behandelbaar en kunnen leiden tot vroeg overlijden.

    De dragerschapstest onderzoekt in het bloed van beide partners of zij drager zijn van dezelfde ernstige erfelijke ziekte. De kans dat zowel de man als de vrouw drager is van dezelfde erfelijke ziekte is 1 op 150. Wanneer dit het geval is, dan is de kans dat een baby die ziekte daadwerkelijk krijgt steeds 25 procent. Deze stellen worden verwezen naar het UMCG voor advies en hulp bij de beslissing wat te doen met deze uitslag.

    Heeft u een partner en een kinderwens? En interesse in het doen van de DNA- dragerschapstest? Maak dan samen met uw partner een afspraak. De kosten voor de afspraak bedragen 58,62 euro. Een afspraak kunt u maken door het contactformulier op de website in te vullen met uw naam en telefoonnummer en met de boodschap dat u een afspraak wilt maken voor een dragerschapstest. De assistente neemt dan telefonisch contact met u op.

    Wilt u eerst meer informatie? Zie: UMC Afdelingen Genetica

  • 15-12-2016

    Als u wilt dat uw medische gegevens beschikbaar worden voor andere hulpverleners dan gebeurt dat niet automatisch maar dan moet u zelf toestemming geven.

    Het handigst is om op toestemming te klikken.

  • Landelijke OPERA-studie naar afbouwen van antidepressiva gaat van start

    Ben jij zojuist gestart met citalopram of sertraline, en heb jij interesse om aan een onderzoek mee te doen? Dan is de OPERA studie misschien een iets voor jou!
    Het OPERA onderzoek bestaat uit twee delen: het OPERA-monitor onderzoek en het OPERA-afbouw onderzoek. Wij zoeken mensen die mee kunnen doen aan het OPERA-monitor onderzoek.

    OPERA-monitor
    Hoe verloopt het herstel van depressie tijdens de behandeling met antidepressiva? Wat bepaalt of je beter of sneller herstelt? Dit zijn vragen die het OPERA-monitor onderzoek gaat beantwoorden door het beloop van de depressie tijdens de behandeling met antidepressiva in kaart te brengen.
    Voor wie: Mensen (18-75 jaar oud) met een depressieve stoornis, die in de afgelopen 2 maanden zijn begonnen met citalopram of sertraline (of binnenkort gaan starten).
    Hoe: U of uw behandelaar kan u aanmelden via www.opera-project.nl.Vervolgens neemt het onderzoeksteam contact met u op. In OPERA-monitor vullen deelnemers elke 2 maanden een online vragenlijst in.

    OPERA-afbouw
    Deelnemers van het OPERA-monitor onderzoek die citalopram of sertraline gebruiken en bij wie depressieve klachten voor een langere periode veel minder of weg zijn, kunnen meedoen aan een het vervolgonderzoek: het OPERA-afbouw onderzoek.
    De vraag die bij OPERA-afbouw centraal staat, luidt: maakt het uit of je na herstel van een depressie vroeg of later stopt met antidepressiva?