« terug naar vorige pagina

Over de praktijk

Binnen huisartsenpraktijk Arentsen en Groeneveld willen wij samen werken aan uw gezondheid. Samen met een team hulpverleners maar vooral samen met uzelf. Wij willen u kwalitatief hoogwaardige zorg aanbieden, dichtbij en persoonlijk, zorgvuldig en professioneel.

Ons uitgangspunt is de gehele mens, wat wil zeggen: lichaam en geest in een eigen sociale omgeving. Wij proberen ziekte bij u te voorkomen en waar mogelijk in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. En bij problemen met uw gezondheid kijken wij samen met u hoe u verder kunt.

U bent voor ons meer dan alleen uw ziekte. Wij hechten waarde aan de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber die stelt dat gezondheid is: je eigen regie kunnen voeren en het vermogen bezitten om je aan te passen aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Voor ons ligt daarmee het accent niet alleen op ziekte maar vooral ook op u, op uw veerkracht en op wat voor u het leven betekenisvol maakt. Wij doen dit door u een centrale plaats te geven in ons handelen en door intensief samen te werken.

Wij denken dat zorg altijd beter kan. Daarom zetten wij ons samen met anderen in om de zorg beter te maken. Onze praktijk neemt actief deel aan opleiding en scholing van hulpverleners en aan wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van zorg nu en in de toekomst op een hoog niveau te kunnen houden.