Meer informatie

 • Als u toestemming wilt geven voor het uitwisselen van medische informatie gaat dit niet automatisch maar moet u dit kenbaar maken.

  Dat kan het beste door te klikken op de volgende link: toestemming.

  Hier kunt u eenvoudig aangeven of u akkoord gaat.

 • SOA-diagnostiek
  SOA vragenlijst deel 1
  SOA vragenlijst deel 2

  Patienteninformatie over bovenooglidcorrectie
  Ooglidcorrectie

  Patienteninformatie over sterilisatie
  Sterilisatie

  Vragenformulier met 50 vragen over gezondheid (4DKL)
  4DKL-vragenformulier

  Wilsverklaringen
  Voorbeeld van verklaring voor ‘niet reanimeren
  Voorbeeld van behandelverbod
  Informatie over euthanasie
  Euthanasie verklaring

 • Bent u verhinderd, zeg uw afspraak alstublieft op tijd af!
  Te vaak blijven patiënten zonder bericht weg van hun afspraak in onze praktijk. Medepatiënten moeten hierdoor onnodig lang wachten of kunnen geen afspraak krijgen. Om daar wat aan te doen, hanteren wij naar landelijke richtlijnen het zogeheten wegblijftarief. 

  Wat is het wegblijftarief?
  Het wegblijftarief wordt in rekening gebracht bij patiënten die niet op hun afspraak met een arts of verpleegkundige verschijnen of niet uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak hebben afgezegd. Dit bedrag wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. U krijgt een nota van de huisarts thuisgestuurd die u binnen 30 dagen dient te betalen.

  Hoe hoog zijn de kosten?
  Voor een consult bedraagt het tarief €27,25. Voor een dubbelconsult is dit bedrag €54,50. Dit zijn landelijke tarieven die huisartsen voor passanten hanteren. Voor speciaal geplande verrichtingen als longfunctieonderzoek of een hartfilmpje gelden aparte tarieven.

  Wat kan ik doen als ik verhinderd ben voor mijn afspraak? 
  Als u verhinderd bent, verzoeken wij u om uiterlijk 24 uur voor de afspraak contact op te nemen met de asistente. Vaak kan dan meteen een nieuwe afspraak worden gemaakt. Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden was waarom u verhinderd was. In dat geval kunt u middels het contactformulier op de website aan de assistente laten weten wat er precies is misgegaan. Mogelijk zullen kosten dan niet op u verhaald worden. Indien u echter bij herhaling dergelijke redenen opgeeft behouden wij ons het recht voor om u het wegblijftarief voor alle gemiste afspraken in rekening te brengen.

  Hoe voorkom ik dat ik mijn afspraak vergeet?
  Noteer uw afspraak met ons op een plek waardoor u er tijdig aan herinnerd wordt of vraag iemand in uw omgeving om u tijdig aan uw afspraak te helpen herinneren.

  Voorkom een rekening – Bel uw afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af als u verhinderd bent.

  Alvast bedankt namens de huisartsen

 • Heeft u een klacht over onze praktijk ?

  Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met medewerkers van onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

  U kunt een klacht op verschillende manieren bij ons bekend maken: persoonlijk bij de huisarts of een van de medewerkers van de praktijk, telefonisch, per mail of via het Klachtenformulier. Als u het klachtenformulier invult en verstuurt, ontvangt u een bevestiging van ontvangst van de praktijk. De praktijk kent een klachtenfunctionaris die contact met u opneemt en maximaal 6 weken de tijd neemt om uw klacht te behandelen en af te ronden. Dit gebeurt altijd in gezamenlijkheid met u en de betrokken medewerker(s). Wij vinden het belangrijk dat patiënten kunnen melden waar zij ontevreden over zijn. Om ervan te leren en onze patiënten het gevoel te geven dat zij serieus genomen worden. 

  Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan is het belangrijk voor u te weten dat de praktijk is aangesloten bij de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). U kunt zelf kosteloos contact met hen opnemen voor het verder behandelen van uw klacht. Meer informatie over deze stichting en hun manieren van werken, vindt u op de website van SKGE.

  Een klacht? Blijf er niet mee rondlopen! 

 • Het kwaliteitsplan 2016-2018 vormt een belangrijk onderdeel van de NPA (NHG Praktijk Accreditering). In dit document kijken we naar de huidige situatie en ontwikkelingen in en rondom de huisartsenpraktijk. We geven hierin aan welke doelstellingen de praktijk heeft en we geven onze visie weer op zorg. Wij nodigen u van harte uit om het kwaliteitsplan te lezen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag van u!

  U kunt het kwaliteitsplan downloaden door hier te klikken.

  Bij deze maken wij u erop attent dat de NHG Praktijk Accreditering betrekking heeft op de basishuisartsgeneeskundige zorg die onze praktijk levert. Daaronder valt nadrukkelijk niet de aanvullende zorg die wij leveren in de vorm van wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld het project Traumazorg) of speciale chirurgische verrichtingen (bijvoorbeeld bovenooglidcorrectie en sterilisatie).

  Om ons jaarverslag 2017 te lezen kunt u hier klikken.

  Veel leesplezier!

 • Reizigersadvisering
  Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering geeft de landelijke richtlijnen uit voor vaccinaties en preventie van malaria bij reizigers.
  Op deze site vindt u algemene informatie die bedoeld is voor reizigers.

  Informatie over gezondheid en ziekte
  Op de website van Thuisarts.nl vindt u betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte bij vragen en klachten thuis én voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.
  Klik hier en daarna aan de linkerkant op een letter in het alfabet om een aandoening te vinden.

 • Voor het volledige privacyreglement klikt u hier:  Privacystatement